Zasoby


W związku z koniecznością aktualizacji oprogramowania serwerowego, w dniu 26 stycznia mogą wystąpić przerwy w dostępie do e-zasobów. 
Przepraszamy za utrudnienia.


Katalog biblioteczny

Medyczne bazy danych

Katalog biblioteczny oraz zawartośc poniższych baz danych można przeszukać przy użyciu wyszukiwarki naukowej Primo

W przypadku problemów z dostępem do zasobów spoza sieci WUM prosimy o kontakt

Wyszukiwarka baz

Wybierz rodzaj bazy (wciśnij Ctrl żeby wybrać kilka kategorii)

3D: Complete Anatomy

i

Atlas anatomiczny 3D: Complete Anatomy zaawansowanej, trójwymiarowej platformy do nauki anatomii. W celu skorzystania z produktu należy pobrać aplikację na swoje urządzenie (laptop, tablet, telefon), zarejestrować konto i aktywować dostęp przy pomocy niżej podanego kodu.

 • dla studentów: BQ5PTH1ECXRK (wymagany e-mail w domenie uczelnianej: @student.wum.edu.pl) - instrukcja
 • dla wykładowców: RSEU75MX4WI8 (wymagany e-mail w domenie uczelnianej: @wum.edu.pl) - Instrukcja

Access Medicine

i

AccessMedicine jest interaktywną platformą zaprojektowaną w celu realizacji kompleksowego programu nauczania na uczelniach/wydziałach medycznych oraz wspierania studentów, stażystów, asystentów i pielęgniarek w ich codziennych czynnościach klinicznych. AccessMedicine to zarówno zasób wiedzy jak i narzędzie diagnostyczne. Zawiera testy do samooceny, materiały dydaktyczne, filmy instruktażowe, a także kompleksową bibliotekę podręczników, w tym między innymi: Harrison’s Online; The Color Atlas of Family Medicine; CURRENT Medical Diagnosis & Treatment;  Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine; Hurst’s The Heart; LANGE Basic & Clinical Science Library; Principles and Practice of Hospital Medicine; Schwartz’s Principles of Surgery; Tintinalli’s Emergency Medicine; Williams Obstetrics.

 

Bates' Visual Guide to Physical Examination

i

Audiowizualny przewodnik opracowany z myślą o przygotowaniu studentów medycyny do kontaktu z pacjentami. Baza zawiera ponad 8 godzin filmów video prezentujących praktyczne umiejętności kliniczne z uwzględnieniem technik badania pacjenta „od stóp do głów” oraz materiały pomocne w przygotowaniu do Objective Structured Clinical Examinations (OSCE). Przewodnik

Dentistry & Oral Sciences Source

i

Baza z zakresu stomatologii - zawiera abstrakty z ponad 330 czasopism i kilkudziesięciu monografii, oferuje dostęp do 250 tytułów czasopism pełnotekstowych. Tematyka bazy obejmuje wszystkie aspekty związane ze stomatologią, jak np.: endodoncję, chirurgię szczękową, stomatologię sądową, patologię, chirurgię i radiologię szczękową i jamy ustnej, ortodoncję, stomatologię dziecięcą, periodontologię i protetykę. Baza jest aktualizowana raz na tydzień.

EBSCOhost

i

Bazy na platformie EBSCOhost to bogaty wybór baz pełnotekstowych i bibliograficznych, obejmujących  szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych.

Przewodniki mutimedialne (sekcja EBSCOhost Tutorials)

Embase

i

Embase to największa na świecie biomedyczna baza abstraktowa recenzowanej literatury naukowej, publikacji prasowych i materiałów konferencyjnych, wykorzystywana do przeglądów literatury biomedycznej, systematycznych przeglądów literatury medycznej, badań bezpieczeństwa leków i wyrobów medycznych.
Embase zapewnia kompleksowe pokrycie publikacji:

 • Czasopisma od 1974 do chwili obecnej
 • Ponad 33 miliony rekordów
 • Ponad 8500 czasopism od ponad 4000 wydawców, z ponad 95 krajów, w tym wszystkie tytuły MEDLINE\
 • Ponad 2900 zindeksowanych czasopism unikalnych dla Embase
 • Ponad 1,5 miliona rekordów dodawanych rocznie, średnio ponad 6000 każdego dnia
 • Ponad 2,4 miliona streszczeń z konferencji z ponad 7000 konferencji od 2009 roku
 • Pełnotekstowe indeksowanie danych o lekach, chorobach i wyrobach medycznych

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz automatycznym budowniczym zapytań (np. PV, PICO) Embase pozwala na zbudowanie złożonych strategii wyszukiwania w ciągu kilku minut.
Więcej na stronie informacyjnej: https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research

IBUK  Libra

i

IBUK  Libra,  to  pierwsza  w  Polsce  czytelnia  on-line  podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich  wydawców - m.in. PWN, PZWL, WNT.
 
UWAGA !!! 

Dla studentów i pracowników WUM, produkt jest dostępny spoza sieci WUM, po dokonaniu autoryzacji w systemie HAN (nie wymaga używania kodów PIN).

Przeglądarki zalecane do korzystania z zasobów IBUK Libra -  Mozilla Firefox, Chrome, Safari. Pytania  dot. korzystania z IBUK Libra  prosimy przesyłać na adres oin@wum.edu.pl

Przewodnik 

Karger

i

Karger Publishers to działający od 1890 r. wydawca medycznych publikacji naukowych z siedzibą w Bazylei w Szwajcarii. Wydawnictwo zaspokaja potrzeby informacyjne medycznego środowiska naukowego oraz klinicystów wysokiej jakości publikacjami z zakresu nauk o zdrowiu. Z około 80 czasopismami dostępnymi w płatnej prenumeracie oraz  30 czasopismami Open Access, tytuły Kargera obejmują prawie całe spektrum nauk medycznych:  https://www.karger.com/Journal/IndexListAZ

Dostępne tytuły

Legalis C.H.Beck

Dostęp do produktu tylko w sieci WUM (na stronie produktu należy wybrać - Dostęp po IP)

i

System informacji prawnej. Baza zawiera komplet aktów źródłowych od 1918 r., a także bogatą bazę orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Dostęp do produktu tylko w sieci WUM (na stronie produktu należy wybrać - Dostęp po IP).

Medline Ultimate

i

MEDLINE Ultimate to baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2,800 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.650 to aktywne czasopisma pełnotekstowe non-open access.  MEDLINE®Ultimate jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. W bazie wykorzystywany jest tezaurus medyczny MeSH (Medical Subject Headings).

Polska Bibliografia Lekarska (PBL)

i

Baza tworzona w Dziale Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL. PBL prowadzony jest w sposób automatyczny od 1979 r., w rozbiciu na dwa zakresy chronologiczne - 1979-1990 oraz 1991+.  Obecnie zawiera blisko 400 000 rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Od 1991 r. do bazy wprowadzone są streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim.

Na stronie Głównej Biblioteki Lekarskiej dostepna jest również Polska Bibliografia Lekarska za lata 1901-1939, w postaci zdigitalizowanej kartoteki kartkowej. Baza stanowi cenne i bogate źródło danych bibliograficznych dotyczących przedwojennego piśmiennictwa medycznego.

Wejdź PBL 1901-1939
Wejdź PBL 1979-1990
Wejdź PBL 1991+

ProQuest

i

Baza bibliograficzno-pełnotekstowa zawierająca opisy bibliograficzne artykułów z ponad 25 000 tytułów czasopism różnych wydawców, w tym przekierowania do pełnych tekstów z 19 500 z periodyków. Zawiera obszerną kolekcję tytułów z zakresu medycyny klinicznej, medycyny ogólnej, pielęgniarstwa, psychologii, psychiatrii, podbazę typu Evidence Based Medicine (Medical Evidence Matters) oraz bogatą bazę pełnotekstowych rozpraw doktorskich.

ProQuest Platform Training

PubMed (Medline)

i

Baza bibliograficzna opracowywana przez National Library of Medicine (NLM) w USA. Obejmuje medycynę, farmację, pielęgniarstwo, stomatologię, weterynarię, systemy opieki zdrowotnej i nauki przedkliniczne. Zawiera ponad 18 milionów rekordów bibliograficznych pochodzących z ponad 5000 czasopism ukazujących się w 30 językach od 1950 r. Około 52% rekordów pochodzi z czasopism wydawanych w USA. Medline jest najważniejszym komponentem bazy PubMed.

 • Wejdź przez PubMed
 • Wejdź przez EBSCOhost (Medline)
 • Wejdź przez EBSCOhost (Medline Complete)
 • Wejdź przez Web of Science

Reaxys

i

Baza Reaxys pomaga chemikom i naukowcom nauk o życiu w szybszym znalezieniu danych i informacji.
Reaxys powstał w oparciu o dane baz Beilstein, Gmelin oraz z ponad 16.000 wysokiej jakości, recenzowanych czasopism naukowych w dziedzinie life science z naciskiem na nauki chemiczne i powiązane z chemią, jak np. farmacja. 
Reaxys zawiera patenty ze 105 biur patentowych oraz bazę substancji dostępnych komercyjnie od ok 550 dostawców z całego świata.
W bazie można znaleźć informacje i dane, wyekstrahowane z literatury dla ponad 150 milionów substancji chemicznych - ich właściwości, bioaktywności i drogi syntezy. W bazie znajduje się ponad 55 milionów reakcji chemicznych oraz 500 milionów faktów odnoście związków chemicznych.
W dziedzinie biochemii (moduł Reaxys Medicinal Chemistry) znajdziemy ponad 40 milionów danych o bioaktywnościach dla ponad 33.000 celów farmakologicznych i 34 milionów substancji chemicznych.
Nowy intuicyjny interfejs pomaga w szybkim przeszukiwaniu, a dodatkowy interfejs „budowniczy kwerend” pozwala na budowanie bardzo złożonych zapytań do bazy w jednym kroku przy pomocy graficznego, łatwego w użyciu interfejsu.
Więcej na stronie informacyjnej: https://www.elsevier.com/solutions/reaxys

ScienceDirect

i

Jedna z największych na świecie pełnotekstowych kolekcji opublikowanych artykułów badawczych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera ponad 2 mln artykułów z ponad 2000 czasopism naukowych, jak również liczne serie naukowe. Umożliwia prowadzenie wyszukiwania zarówno w całej bazie, jak i poszczególnych tytułach czasopism.

ScienceDirect Tutorials

SciFinder

i

Kolekcja baz Chemical Abstracts na platformie CAS SciFinder obejmuje następujące źródła z zakresu chemii i nauk pokrewnych:

 • CA Plus (literatura naukowa i patenty) – zakres czasowy od 1907 r., baza zawiera 1 500 czasopism chemicznych, informacje z 10 tys. czasopism naukowych; patenty z 61 krajów, książki, dysertacje, materiały konferencyjne, raporty techniczne.
 • CAS Registry (substancje chemiczne) – największe źródło informacji o 52 milionach substancji chemicznych organicznych i nieorganicznych oraz 62 milionach związków z opublikowanych artykułów, patentów, źródeł internetowych oraz komercyjnych kontrolowanych pod względem jakości przez naukowców CAS.
 • CASREACT (reakcje chemiczne) – zakres czasowy: od 1840 r., baza zawiera 30 milionów jednoetapowych i wieloetapowych reakcji oraz 13 milionów syntetycznych związków.
 • CHEMCATS (katalog komercyjnych związków chemicznych z cenami i danymi adresowymi dostawców) – zawiera ponad 43 miliony produktów pochodzących z 1 300 katalogów oraz od 1 100 dostawców.
 • CHEMLIST – informacje o 248 tys. przepisach prawnych od 1979 r., dotyczących praktycznego stosowania substancji chemicznych.
 • CIN (Chemical Industry Notes) – baza zawierająca 1,6 miliona rekordów pochodzących z publikacji branżowych od 1974 r., dotyczących określonych produktów chemicznych.

A także:

MEDLINE – baza bibliograficzna dotycząca nauk medycznych, zakres czasowy od 1946 r.

Bazy dostępne są dla pracowników i studentów z WUM posiadających konto pocztowe w domenie wum.edu.pl (Osoby nie posiadające konta w tej domenie powinny skontaktować się w Działem Informatyki - adresy@wum.edu.pl )

Aby korzystać z bazy należy założyć indywidualne konto użytkownika. Założenie jest bardzo proste i zajmie tylko chwilę.

Link do aktywacji konta na platformie SciFinder

Szczegółowa instrukcja aktywacji konta: pdf

W razie problemów z dostępem do bazy prosimy o kontakt z Biblioteką oin@wum.edu.pl

Scopus

i

Baza wydawnictwa Elsevier indeksująca piśmiennictwo z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych. Kolekcja dostępnych w bazie streszczeń uzupełniona o bibliografie załącznikowe oraz  piśmiennictwo cytowane w artykułach. Scopus posiada przyjazny i czytelny interface oraz narzędzia umożliwiające uzyskanie informacji o cytowaniach i  współczynniku Hirscha (h index).

Wszelkie problemy z dostępem do Scopusa prosimy kierować na adres - oin@wum.edu.pl

Scopus Tutorials

The Cochrane Library

i

Cochrane Library to zbiór baz danych, które  zawieraja wysokiej jakości informacje i niezależne dowody  badan medycznych, pomagające pracownikom służby zdrowia i badaczom medycznym w poszerzaniu wiedzy o opiece zdrowotnej i podejmowaniu decyzji medycznych. 
Zapewnia regularnie aktualizowane i syntetyzowane dowody w szerokim zakresie tematów opieki zdrowotnej w jednym wiarygodnym i łatwym do przeszukiwania źródle, w tym: 

 • Ponad 8000 przeglądów systematycznych Cochrane, plus tysiące dodatkowych przeglądów z Epistemonikos i McMaster Health Forum
 • 1,7 miliona badań w Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)
 • 2,000+ Cochrane Clinical Answers, zapewniające łatwe do wykorzystania wyniki badań, istotne dla pracowników służby zdrowia 
 • Powiązane treści, takie jak artykuły redakcyjne, podcasty, streszczenia w prostym języku oraz ponad 30 000 przetłumaczonych zasobów w 16 językach.

Dostęp do Cochrane Library zapewnia dostęp do najnowszych danych medycznych w momencie ich publikacji. Aby mieć pewność, że przeglądana jest najnowsza wersja naukowa, zalecamy wybranie Cochrane Library podczas uzyskiwania dostępu za pośrednictwem konta instytucjonalnego.

UptoDate

i

UpToDate jest elektronicznym systemem zapewniającym personelowi medycznemu dostęp do codziennie aktualizowanych informacji medycznych opartych na Evidence Based Medicine. 
Zawiera niemal 12.000 zagadnień medycznych, ponad 9.300 skategoryzowanych zaleceń i 35.000 elementów graficznych w 25 specjalnościach. 
Z tego względu UpToDate jest zarówno nieocenionym systemem wspierającym podejmowanie decyzji klinicznych przy łóżku pacjenta jak również cennym narzędziem edukacyjnym.
UpToDate jest tworzony przez globalna sieć składającą się wyłącznie z ponad 7100 ekspertów, którzy łączą wytyczne wynikające z najnowszych opublikowanych badań naukowych ze swoją wyjątkową wiedzą kliniczną. 
Tym samym gwarantują, że treści w UpToDate są godnymi zaufania i pomagają klinicystom w podjęciu najbardziej odpowiednich decyzji klinicznych, także, w przypadku gdy brak jest dowodów naukowych lub są one niejednoznaczne.

Web of Science

i

Platforma Web of Science obejmuje bazy danych produkowane przez firmę Clarivate Analytics, w tym m.in. indeksy cytowań:

 • Science Citation Index Expanded (1945-present),
 • Social Sciences Citation Index(1956-present),
 • Arts & Humanities Citation Index (1975-present),
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-present),
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-present)

Dzięki finansowaniu platformy w ramach licencji krajowej, mogę Państwo korzystać również  z wersji online Listy Impact Factor - Journal Citation Reports (JCR) od edycji 1997 oraz bazy Medline.

WUM.Publikacje

i
 • Baza WUM.Publikacje  indeksuje  dorobek  naukowy  pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Główny zasób stanowią prace opublikowane po 2006 roku, informacje o wcześniejszych publikacjach są uzupełniane sukcesywnie. Ogólnodostępna wersja www, pozwala na wyszukiwanie informacji o publikacjach pełnotekstowych, posiadających afiliację WUM. Pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mogą korzystać z zasobów WUM.Publikacje również z poziomu kont indywidualnych, które umożliwiają: przeglądanie listy własnych publikacji, tworzenie raportów, dodawanie nowych prac, potwierdzanie autorstwa.
 • Bibliografia Publikacji Pracowników WUM była tworzona w latch 1993 - 2011, w Oddziale Informacji Naukowej i Czasopism, jako kontynuacja drukowanej od 1945 r. Bibliografii Pracowników AM w Warszawie. Opisy bibliograficzne uwzględniają prace zarejestrowane w źródłach naukowych subskrybowanych przez bibliotekę.