Biblioteka dla niepełnosprawnych

Budynek Centrum Biblioteczno-Informacyjnego to nowoczesny i przestronny obiekt, dostosowany do potrzeb użytkowników niepełnosprawnych, zarówno w aspekcie barier architektonicznych, jak też usług bibliotecznych.

W budynku zastosowano drzwi bezprogowe, umożliwiające swobodne poruszanie się  osobom na wózkach; na wszystkie piętra można dostać się korzystając z wind, z komunikatem dźwiękowym dot. numeru kondygnacji. 

W budynku znajdują się wydzielone, specjalnie przystosowane toalety, wyposażone w urządzenia pomocnicze.

Z myślą o użytkownikach niepełnosprawnych ruchowo, projekty lad bibliotecznych zrealizowano z uwzględnieniem jednego obniżonego stanowiska obsługi.

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku mogą skorzystać z:

  • dwóch powiększalników stacjonarnych
  • dwóch stanowisk komputerowych wyposażonych w klawiatury z powiększonymi napisami
  • oprogramowania do odczytu ekranu w systemie MS Windows, w tym stron www
  • skanerów książkowych z aplikacją OCR
  • oprogramowania umożliwiającego odsłuchiwanie treści plików