Kontakt

Biblioteka Główna WUM

Żwirki i Wigury 63
02-091 Warszawa
e-mail: biblioteka@wum.edu.pl

Informatorium

tel.: 22 116 60 03

Sekretariat Dyrektora

tel.: 22 116 60 11

Napisz do nas

p.o. Dyrektor 

mgr Agnieszka Czarnecka

kustosz 
agnieszka.czarnecka@wum.edu.pl
tel. 22 116 60 10
pok. 303


Oddział Udostępniania Zbiorów

Kierownik
mgr inż. Renata Walendowska

kustosz
rwalendowska@wum.edu.pl
tel. 22 116 60 09
pok. 302

Wypożyczalnia

tel.: 22 116 60 04
wypozyczalnia@wum.edu.pl

Rozliczenie z biblioteką (karta obiegowa)

kartaobiegowa.bg@wum.edu.pl

Skrypty WUM

skrypty@wum.edu.pl

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

tel. 22 116 60 08
wypmbibl@wum.edu.pl

Czytelnia

tel.: 22 116 60 08
czytelnia@wum.edu.pl


Oddział Informacji Naukowej

Kierownik
mgr Anna Ajdukiewicz-Tarkowska

kustosz
anna.ajdukiewicz-tarkowska@wum.edu.pl
tel. 22 116 60 17
pok. 316

Pracownia

tel.: (22) 116 60 07, (22) 116 60 23
oin@wum.edu.pl


Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Kierownik
mgr Magdalena Książek

kustosz
magdalena.ksiazek@wum.edu.pl
tel. 22 116 60 16
pok. 302

Pracownia

tel.: 22 116 60 15, 22 116 60 36


Oddział Automatyzacji Procesów Bibliotecznych

Kierownik
mgr Agnieszka Czarnecka

kustosz
agnieszka.czarnecka@wum.edu.pl
tel. 22 116 60 38
pok. 303

Pracownia

tel.: 22 116 60 38


 

Biblioteka CB

Biblioteka specjalistyczna -
Biblioteka Centrum Biostruktury

Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa
tel.: 22 628 10 43 wew. 1016
 

mgr Paulina Dubielecka

bibliotekarz
paulina.dubielecka@wum.edu.pl