Zestawienia tematyczne

Oddział Informacji Naukowej sporządza zestawienia tematyczne w oparciu o medyczne bazy danych subskrybowane przez bibliotekę. Dla pracowników naukowych i studentów WUM usługa wykonywana jest bezpłatnie, dla osób spoza WUM odpłatność wynosi 21 zł/godz. Zestawień tematycznych nie wykonuje się dla potrzeb przygotowania prac licencjackich i magisterskich.

Zamówienia należy składać na formularzach: