Szkolenia z naukowej informacji medycznej

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej, organizują „na życzenie” szkolenia z szeroko pojętej naukowej informacji medycznej. Oferujemy szkolenia indywidualne oraz grupowe m.in. z:

  • wyszukiwania informacji z baz danych
  • budowania strategii wyszukiwawczej
  • bibliometrii – punktacja czasopism, wskaźniki bibliometryczne (IF, H index), cytowania (WoS, Scopus)
  • narzędzia wspomagającego edycję tekstów naukowych – EndNote
  • ORCID
  • Polskiej Platformy Medycznej

W sprawie organizacji szkoleń: tematyka, zakres, termin, czas trwania, forma (zdalna, stacjonarna) prosimy o kontakt z: Anna Ajdukiewicz-Tarkowska  tel. (22) 116 60 17, aajdukiewicz@wum.edu.pl

Zobacz też Szkolenia producentów baz