Kolekcja czasopism Informa Healthcare - dostęp testowy

Uprzejmie informujemy, że od 17marca do 30 kwietnia jest aktywny dostęp testowy do czasopism elektronicznych wydawnictwa Informa Healthcare. 

Wejście do bazy 

Nowe produkty w ofercie bibliotecznej

 

Informujemy, że w zasobach Biblioteki na 2014 r, dostępna jest baza pytań testowych USMLE Easy na platformie Mc Graw-Hill. Baza zawiera ponad 11 000 pytań testowych USMLE oraz 1 100 pytań z medycyny ogólnej – aktualizowanych raz w miesiącu  WIĘCEJ >>> 

Zachęcamy także do korzystania z subskrybowanych w 2014 roku zasobów  MediTeki, jednego z największych w Polsce zbiorów specjalistycznej wiedzy medycznej w Internecie. Portal umożliwia korzystanie  z  ponad            230 000 haseł i definicji, ponad 15 godzin filmów, przeszło 1500 zdjęć i ilustracji oraz wielu innych publikacji. Wszystkie zasoby dostępne są w języku polskim  WIĘCEJ >>>

Acland's Video Atlas of Human Anatomy - dostęp testowy


Zapraszamy do korzystania z Acland's Video Atlas of Human  Anatomy, narzędzia umożliwiającego dostęp do ponad 300 filmów realistycznie przedstawiających budowę ludzkiego ciała. Każde nagranie opatrzone jest komentarzem dr Aclanda, a najważniejsze nazwy anatomiczne pojawiają się również w formie napisów. 

WIĘCEJ >>>