FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jeżeli poniżej nie ma odpowiedzi na twoje pytanie, zadaj je przy pomocy Formularza

Autoryzacja, logowanie

 
Gdzie należy zgłaszać problemy z logowaniem do komputerów?
 
Jak, z prywatnego komputera, zalogować się by móc korzystać z e-zasobów biblioteki?
 
Jak połączyć się z WI-FI?
 
Jak zalogować się do komputerów w domenie WUM, np. w Czytelni?
 
Jak zalogować się do katalogu?

Pokoje pracy indywidualnej

 
Czy można zarezerwować pokój do nauki indywidualnej?

Reprografia

 
Jak można doładować konto w Systemie Centralnego Wydruku (CSW), żeby wykonać ksero lub wydruk?
 
Gdzie znajdują się kserokopiarki?
 
Jakie są zasady wykonywania ksero, skanów, wydruków?

Wypożyczenia, zwroty, prolongaty

 
Dlaczego e-mailowe przypomnienia z Wypożyczalni samoobsługowej, przychodzą dzień po terminie zwrotu oraz dlaczego trafiają do folderu SPAM?
 
Czy w weekendy lub dni wolne naliczana jest opłata?
 
Czy można wypożyczyć / zwrócić książki bez legitymacji lub w czyimś imieniu?
 
Dlaczego książki wypożyczone z Wypożyczalni samoobsługowej, przy ich wynoszeniu, czasami uruchamiają alarm bramek?
 
Czy można przedłużyć termin zwrotu książek wypożyczonych z księgozbioru podręcznego w Czytelni?
 
Czy można przedłużyć termin zwrotu książek wypożyczonych w Wypożyczalni samoobsługowej?
 
Ile razy można przedłużyć książki i jak to zrobić?
 
Czy za przetrzymanie książek naliczana jest opłata?

Inne

 
Dlaczego nie ma książki, którą zamówiłem?
 
Jak można uzyskać dostęp do starszych roczników czasopism?
 
Ile trwa realizacja zamówienia?
 
Jak znaleźć artykuł online?
 
Czy jest możliwość odpracowania opłaty specjalnej?
 
Czy Biblioteka udostępnia czaszki i mikroskopy?
 
Na jakich zasadach mogą korzystać z Biblioteki osoby spoza WUM?

Korzystanie ze zbiorów na miejscu:

Osoby niebędące pracowniami lub studentami WUM mogą korzystać ze wszystkich zasobów na miejscu. W tym celu, należy złożyć zamówienie przez system biblioteczny lub, w przypadku zbiorów nie zarejestrowanych w systemie,  papierowy formularz i poczekać na realizację. W celu złożenia zamówienia przez system biblioteczny należy zalogować się do komputera, a następnie do systemu bibliotecznego. Dane do logowania dla osób nie będących pracownikami lub studentami WUM udostępniane są w Czytelni, w Punkcie obsługi. 

Korzystanie z komputerów (sieć Internet, medyczne bazy danych):

W celu skorzystania z komputerów należy zalogować się przy użyciu danych, udostępnianych w Czytelni, w Punkcie obsługi. 

Wypożyczanie:

Wypożyczanie zbiorów jest możliwe dla studentów i pracowników warszawskich uczelni wyższych, których biblioteki współpracują w ramach projektu BiblioWawa - szczegóły na http://www.bibliowawa.bg.pw.edu.pl

Pozostałe osoby nie będące pracownikami lub studentami WUM mogą wypożyczać zbiory za kaucją. Zasady wypożyczeń określa §14 Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 
Jak można korzystać z prac doktorskich?
 
Jak w księgozbiorze podręcznym Czytelni można znaleźć konkretną książkę?