Rozliczenie z Biblioteką (karta obiegowa)

W celu uzyskania rozliczenia z Biblioteką, na adres kartaobiegowa.bg@wum.edu.pl, należy przesłać e-mail z danymi umożliwiającymi identyfikację konta użytkownika – imię, nazwisko, numer albumu. Jednocześnie prosimy o przestrzeganie zapisów Zarządzenia nr 76/2021 Rektora WUM w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w WUM (Zał. 8), dot. realizowania spraw służbowych przy użyciu adresów w domenie wum.edu.pl.  

Atena

Z przyjemnością informujemy o dostępności narzędzia „Atena”, umożliwiającego analizę czasopism z listy ministerialnej z uwzględnieniem wybranych wskaźników bibliometrycznych z bazy Journal Citation Reports – Journal Impact Factor (JIF), kwartyl i centyl.

Skrypty WUM

W bibliotece dostępne są skrypty wydawane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Biblioteka Oferuje: możliwość wypożyczenia lub skorzystania ze skryptów na miejscu w czytelni, możliwość skorzystania ze skryptów Online oraz zakupu skryptów.