Zapytaj bibliotekarza

Zanim zadasz pytanie, zajrzyj do działu Najczęściej zadawane pytania

Informacje na temat  zasobów i usług można uzyskać w godzinach pracy biblioteki:

  • w siedzibie biblioteki 
  • pod numerem telefonu - 22 116 60 03
  • za pomocą formularza

* Pole obowiązkowe

Zapytanie
Status

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej również w skrócie: RODO”) informuję, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, w Warszawie (kod pocztowy: 02-091), dalej w skrócie „WUM”.
2) Kontakt do Inspektora Danych Osobowych WUM: tel. 22-57-20-320; iod@wum.edu.pl
3) Dane będą przetwarzane w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi, na podstawie 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej skrócie „RODO”, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
4) Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa lub z zawartych umów.
5) Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przyjęcia, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, a następnie będą przechowywane przez czas określony dla poszczególnych kategorii archiwalnych, którymi jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w WUM zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt WUM opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
7) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem przypadków, o których stanowi art. 17 ust. 3 lit. d) i e) RODO, tj. prawo do usunięcia danych osobowych nie będzie mogło być zrealizowane gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celów archiwalnych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych z uwagi na podstawę prawną przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 9) Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
11) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w indywidulanych przypadkach, w szczególności Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.