Otwarta nauka

 

Jak działa Otwarta Nauka
Jak dziala prawo autorskie?
Czym są licencje Creative Commons?

Zachęcamy do realizacji kursów z zakresu zarządzania danymi badawczymi przygotowanych na zlecenie NCN i MEiN, przez ekspertów z Platformy Otwartej Naukdziałającej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne i kończy się otrzymaniem zaświadczenia.