Dane badawcze

Dane badawcze to zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym, powszechnie uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych. Są to m.in: dane liczbowe, dokumenty tekstowe, notatki, kwestionariusze, nagrania audio i wideo, fotografie, oprogramowanie, wyniki symulacji komputerowych, protokoły laboratoryjne, opisy metodologiczne.

Otwarte dane badawcze to dane do których każdy ma prawo dostępu, które można wykorzystywać, przetwarzać, powielać i rozpowszechniać w sposób nieodpłatny.

Dlaczego należy zapewniać otwarty dostęp do danych badawczych?

  • ze względu na wymogi wydawców
  • ze względu na wymogi instytucji finansujących badania
  • ze względu na zalecenia różnych instytucji (m.in Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, MEiN, NCN)
  • w związku z realizacją polityk otwartości przyjętych w jednostkach naukowych – Uchwała Senatu WUM 83/2018
  • w celu stymulowania współpracy naukowej
  • w celu popularyzacji wyników własnych badań
  • w celu współtworzenia otwartej przestrzeni badawczej

Dane badawcze mogą być deponowane w otwartych repozytoriach lub udostępniane w czasopismach typu data journals publikujących artykuły oparte na zbiorach danych.

Data Management Plan 

W 2019 r. NCN wprowadził do wniosku o dofinansowanie projektów badawczych załącznik - plan zarządzania danymi badawczymi (Data Management Plan - DMP). Określa on, w jaki sposób dane badawcze powstałe w trakcie realizacji projektu badawczego mają być zarządzane, zarówno w czasie jego trwania, jak i po zakończeniu.

Narzędzia wspomagające tworzenie planów zarządzania danymi badawczymi:

Dokumenty zawierające zalecenia instytucji  krajowych i zagranicznych dot. otwartego dostępu do danych badawczych 


Poradnik  Dane badawcze w pigułce
Selekcja i przygotowanie danych badawczych do udostępniania
Prawne aspekty otwierania danych badawczych – poradnik
Wytyczne NCN dla wnioskodawców do uzupełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI w projekcie badawczym