Zasoby


W związku z koniecznością aktualizacji oprogramowania serwerowego, w dniu 26 stycznia mogą wystąpić przerwy w dostępie do e-zasobów. 
Przepraszamy za utrudnienia.


Katalog biblioteczny

Medyczne bazy danych

Katalog biblioteczny oraz zawartośc poniższych baz danych można przeszukać przy użyciu wyszukiwarki naukowej Primo

W przypadku problemów z dostępem do zasobów spoza sieci WUM prosimy o kontakt

Wyszukiwarka baz

Wybierz rodzaj bazy (wciśnij Ctrl żeby wybrać kilka kategorii)

Access Medicine

i

AccessMedicine jest interaktywną platformą zaprojektowaną w celu realizacji kompleksowego programu nauczania na uczelniach/wydziałach medycznych oraz wspierania studentów, stażystów, asystentów i pielęgniarek w ich codziennych czynnościach klinicznych. AccessMedicine to zarówno zasób wiedzy jak i narzędzie diagnostyczne. Zawiera testy do samooceny, materiały dydaktyczne, filmy instruktażowe, a także kompleksową bibliotekę podręczników, w tym między innymi: Harrison’s Online; The Color Atlas of Family Medicine; CURRENT Medical Diagnosis & Treatment;  Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine; Hurst’s The Heart; LANGE Basic & Clinical Science Library; Principles and Practice of Hospital Medicine; Schwartz’s Principles of Surgery; Tintinalli’s Emergency Medicine; Williams Obstetrics.

 

Bates' Visual Guide to Physical Examination

i

Audiowizualny przewodnik opracowany z myślą o przygotowaniu studentów medycyny do kontaktu z pacjentami. Baza zawiera ponad 8 godzin filmów video prezentujących praktyczne umiejętności kliniczne z uwzględnieniem technik badania pacjenta „od stóp do głów” oraz materiały pomocne w przygotowaniu do Objective Structured Clinical Examinations (OSCE). Przewodnik

Cambridge Structural Database (CSD)

CSD
CSD

UWAGA: baza dostępna w Czytelni na stanowisku komputerowym nr 108

i

Cambridge Structural Database (CSD) – krystalograficzna baza danych małych cząsteczek związków organicznych, metaloorganicznych oraz kompleksów metali, określonych na podstawie rentgenograficznej i neutronograficznej analizy strukturalnej kryształów. Baza jest systematycznie uzupełniana kilka razy do roku o nowe dane strukturalne.

Complete Anatomy

i

Atlas anatomiczny 3D - Complete Anatomy zaawansowanej, trójwymiarowej platformy do nauki anatomii. W celu skorzystania z produktu należy pobrać aplikację na swoje urządzenie (laptop, tablet, telefon), zarejestrować konto i aktywować dostęp przy pomocy niżej podanego kodu.

 • dla studentów: 630217465498 (wymagany e-mail w domenie uczelnianej: @student.wum.edu.pl) - instrukcja
 • dla wykładowców: RSEU75MX4WI8 (wymagany e-mail w domenie uczelnianej: @wum.edu.pl) - Instrukcja

Dentistry & Oral Sciences Source

i

Baza z zakresu stomatologii - zawiera abstrakty z ponad 330 czasopism i kilkudziesięciu monografii, oferuje dostęp do 250 tytułów czasopism pełnotekstowych. Tematyka bazy obejmuje wszystkie aspekty związane ze stomatologią, jak np.: endodoncję, chirurgię szczękową, stomatologię sądową, patologię, chirurgię i radiologię szczękową i jamy ustnej, ortodoncję, stomatologię dziecięcą, periodontologię i protetykę. Baza jest aktualizowana raz na tydzień.

e-library

i
Kolekcja podręczników wydawnictwa Edra Urban & Partner. Dostępne tytuły można czytać w formatach PDF i epub, aktywna jest także funkcja drukowania. Po założeniu konta i zalogowaniu się, możliwe jest sporządzanie notatek oraz oznaczanie wybranych stron (zakładki).

EBSCOhost

i

Bazy na platformie EBSCOhost to bogaty wybór baz pełnotekstowych i bibliograficznych, obejmujących  szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych.

Przewodniki mutimedialne (sekcja EBSCOhost Tutorials)

Embase

i

Embase to największa na świecie biomedyczna baza abstraktowa recenzowanej literatury naukowej, publikacji prasowych i materiałów konferencyjnych, wykorzystywana do przeglądów literatury biomedycznej, systematycznych przeglądów literatury medycznej, badań bezpieczeństwa leków i wyrobów medycznych.
Embase zapewnia kompleksowe pokrycie publikacji:

 • Czasopisma od 1974 do chwili obecnej
 • Ponad 33 miliony rekordów
 • Ponad 8500 czasopism od ponad 4000 wydawców, z ponad 95 krajów, w tym wszystkie tytuły MEDLINE\
 • Ponad 2900 zindeksowanych czasopism unikalnych dla Embase
 • Ponad 1,5 miliona rekordów dodawanych rocznie, średnio ponad 6000 każdego dnia
 • Ponad 2,4 miliona streszczeń z konferencji z ponad 7000 konferencji od 2009 roku
 • Pełnotekstowe indeksowanie danych o lekach, chorobach i wyrobach medycznych

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz automatycznym budowniczym zapytań (np. PV, PICO) Embase pozwala na zbudowanie złożonych strategii wyszukiwania w ciągu kilku minut.
Więcej na stronie informacyjnej: https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research

IBUK  Libra

i

IBUK  Libra,  to  pierwsza  w  Polsce  czytelnia  on-line  podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich  wydawców - m.in. PWN, PZWL, WNT.
 
UWAGA !!! 

Dla studentów i pracowników WUM, produkt jest dostępny spoza sieci WUM, po dokonaniu autoryzacji w systemie HAN (nie wymaga używania kodów PIN).

Przeglądarki zalecane do korzystania z zasobów IBUK Libra -  Mozilla Firefox, Chrome, Safari. Pytania  dot. korzystania z IBUK Libra  prosimy przesyłać na adres oin@wum.edu.pl

Przewodnik 

Jove

Dostęp do zasobów zakładki "Research"

i

Czasopismo indeksowane w bazach Web of Science, PubMed, Scopus, publikujące wideoartykuły, dotyczące metod badawczych m.in. z zakresu medycyny, biologii, chemii, biotechnologii, bioinżynierii, psychologii. Wizualizacje video są przygotowane w laboratoriach renomowanych instytucji, takich jak Harvard University, University of Oxford, University of Tokyo, University of Cambridge. Każdy artykuł w JoVE tworzy film z nagranym przebiegiem eksperymentu a także z jego opisem w postaci tekstu, tworząc platformę zawierającą kilkanaście tysięcy nagrań, wizualizujących przeprowadzane eksperymenty, stosowane metody i ułatwiających powtarzalność doświadczeń. W ramach subskrypcji na rok 2024, nasi użytkownicy mogą korzystać z sekcji JoVe Research, w tym z modułu JoVE Encyclopedia of Experiments będącej źródłem prezentującym zaawansowane techniki laboratoryjne wraz z protokołami z obszaru biologii, onkologii i immunologii.

Karger

i

Karger Publishers to działający od 1890 r. wydawca medycznych publikacji naukowych z siedzibą w Bazylei w Szwajcarii. Wydawnictwo zaspokaja potrzeby informacyjne medycznego środowiska naukowego oraz klinicystów wysokiej jakości publikacjami z zakresu nauk o zdrowiu. Z około 80 czasopismami dostępnymi w płatnej prenumeracie oraz  30 czasopismami Open Access, tytuły Kargera obejmują prawie całe spektrum nauk medycznych:  https://www.karger.com/Journal/IndexListAZ

Dostępne tytuły

Medline Ultimate

i

MEDLINE Ultimate to baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2,800 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.650 to aktywne czasopisma pełnotekstowe non-open access.  MEDLINE®Ultimate jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. W bazie wykorzystywany jest tezaurus medyczny MeSH (Medical Subject Headings).

Podstawowe procedury pielęgniarskie

i

Platforma Podstawowe procedury pielęgniarskie to projekt wydawnictwa Edra Urban &Partner, który powstał we współpracy z zespołem autorów z Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa WUM. Na platformie dostępnych jest 14 materiałów filmowych: Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk, Nabieranie leku, Pomiar glikemii, Podaż insuliny PEN-em, Podaż heparyny za pomocą ampułkostrzykawki, Iniekcja podskórna, Iniekcja domięśniowa, Kroplowy wlew dożylny, Pobranie krwi żylnej, Założenie kaniuli do żyły obwodowej, Założenie wkłucia podskórnego typu motylek, Założenie zgłębnika do żołądka, Cewnikowanie kobiety, Cewnikowanie mężczyzny. Zakres materiału dostosowany jest do aktualnych standardów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w ramach przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa.

Prezentacja

Polska Bibliografia Lekarska (PBL)

i

Baza tworzona w Dziale Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL. PBL prowadzony jest w sposób automatyczny od 1979 r., w rozbiciu na dwa zakresy chronologiczne - 1979-1990 oraz 1991+.  Obecnie zawiera blisko 400 000 rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Od 1991 r. do bazy wprowadzone są streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim.

Na stronie Głównej Biblioteki Lekarskiej dostepna jest również Polska Bibliografia Lekarska za lata 1901-1939, w postaci zdigitalizowanej kartoteki kartkowej. Baza stanowi cenne i bogate źródło danych bibliograficznych dotyczących przedwojennego piśmiennictwa medycznego.

Wejdź PBL 1901-1939
Wejdź PBL 1979-1990
Wejdź PBL 1991+

ProQuest

i

Baza bibliograficzno-pełnotekstowa zawierająca opisy bibliograficzne artykułów z ponad 25 000 tytułów czasopism różnych wydawców, w tym przekierowania do pełnych tekstów z 19 500 z periodyków. Zawiera obszerną kolekcję tytułów z zakresu medycyny klinicznej, medycyny ogólnej, pielęgniarstwa, psychologii, psychiatrii, podbazę typu Evidence Based Medicine (Medical Evidence Matters) oraz bogatą bazę pełnotekstowych rozpraw doktorskich.

ProQuest Platform Training

PubMed (Medline)

i

Baza bibliograficzna opracowywana przez National Library of Medicine (NLM) w USA. Obejmuje medycynę, farmację, pielęgniarstwo, stomatologię, weterynarię, systemy opieki zdrowotnej i nauki przedkliniczne. Zawiera ponad 18 milionów rekordów bibliograficznych pochodzących z ponad 5000 czasopism ukazujących się w 30 językach od 1950 r. Około 52% rekordów pochodzi z czasopism wydawanych w USA. Medline jest najważniejszym komponentem bazy PubMed.

 • Wejdź przez PubMed
 • Wejdź przez EBSCOhost (Medline)
 • Wejdź przez EBSCOhost (Medline Complete)
 • Wejdź przez Web of Science

Reaxys

i

Baza Reaxys pomaga chemikom i naukowcom nauk o życiu w szybszym znalezieniu danych i informacji.
Reaxys powstał w oparciu o dane baz Beilstein, Gmelin oraz z ponad 16.000 wysokiej jakości, recenzowanych czasopism naukowych w dziedzinie life science z naciskiem na nauki chemiczne i powiązane z chemią, jak np. farmacja. 
Reaxys zawiera patenty ze 105 biur patentowych oraz bazę substancji dostępnych komercyjnie od ok 550 dostawców z całego świata.
W bazie można znaleźć informacje i dane, wyekstrahowane z literatury dla ponad 150 milionów substancji chemicznych - ich właściwości, bioaktywności i drogi syntezy. W bazie znajduje się ponad 55 milionów reakcji chemicznych oraz 500 milionów faktów odnoście związków chemicznych.
W dziedzinie biochemii (moduł Reaxys Medicinal Chemistry) znajdziemy ponad 40 milionów danych o bioaktywnościach dla ponad 33.000 celów farmakologicznych i 34 milionów substancji chemicznych.
Nowy intuicyjny interfejs pomaga w szybkim przeszukiwaniu, a dodatkowy interfejs „budowniczy kwerend” pozwala na budowanie bardzo złożonych zapytań do bazy w jednym kroku przy pomocy graficznego, łatwego w użyciu interfejsu.
Więcej na stronie informacyjnej: https://www.elsevier.com/solutions/reaxys

video tutorials

ScienceDirect

i

Jedna z największych na świecie pełnotekstowych kolekcji opublikowanych artykułów badawczych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera ponad 2 mln artykułów z ponad 2000 czasopism naukowych, jak również liczne serie naukowe. Umożliwia prowadzenie wyszukiwania zarówno w całej bazie, jak i poszczególnych tytułach czasopism.

ScienceDirect Tutorials

SciFinder

i

Kolekcja baz Chemical Abstracts na platformie CAS SciFinder obejmuje następujące źródła z zakresu chemii i nauk pokrewnych:

 • CA Plus (literatura naukowa i patenty) – zakres czasowy od 1907 r., baza zawiera 1 500 czasopism chemicznych, informacje z 10 tys. czasopism naukowych; patenty z 61 krajów, książki, dysertacje, materiały konferencyjne, raporty techniczne.
 • CAS Registry (substancje chemiczne) – największe źródło informacji o 52 milionach substancji chemicznych organicznych i nieorganicznych oraz 62 milionach związków z opublikowanych artykułów, patentów, źródeł internetowych oraz komercyjnych kontrolowanych pod względem jakości przez naukowców CAS.
 • CASREACT (reakcje chemiczne) – zakres czasowy: od 1840 r., baza zawiera 30 milionów jednoetapowych i wieloetapowych reakcji oraz 13 milionów syntetycznych związków.
 • CHEMCATS (katalog komercyjnych związków chemicznych z cenami i danymi adresowymi dostawców) – zawiera ponad 43 miliony produktów pochodzących z 1 300 katalogów oraz od 1 100 dostawców.
 • CHEMLIST – informacje o 248 tys. przepisach prawnych od 1979 r., dotyczących praktycznego stosowania substancji chemicznych.
 • CIN (Chemical Industry Notes) – baza zawierająca 1,6 miliona rekordów pochodzących z publikacji branżowych od 1974 r., dotyczących określonych produktów chemicznych.

A także:

MEDLINE – baza bibliograficzna dotycząca nauk medycznych, zakres czasowy od 1946 r.

Bazy dostępne są dla pracowników i studentów z WUM posiadających konto pocztowe w domenie wum.edu.pl (Osoby nie posiadające konta w tej domenie powinny skontaktować się w Działem Informatyki - adresy@wum.edu.pl )

Aby korzystać z bazy należy założyć indywidualne konto użytkownika. Założenie jest bardzo proste i zajmie tylko chwilę.

Link do aktywacji konta na platformie SciFinder

Szczegółowa instrukcja aktywacji konta: pdf

Materiały dodatkowe

W razie problemów z dostępem do bazy prosimy o kontakt z Biblioteką oin@wum.edu.pl

Scopus

i

Baza wydawnictwa Elsevier indeksująca piśmiennictwo z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych. Kolekcja dostępnych w bazie streszczeń uzupełniona o bibliografie załącznikowe oraz  piśmiennictwo cytowane w artykułach. Scopus posiada przyjazny i czytelny interface oraz narzędzia umożliwiające uzyskanie informacji o cytowaniach i  współczynniku Hirscha (h index).

Wszelkie problemy z dostępem do Scopusa prosimy kierować na adres - oin@wum.edu.pl

Scopus Tutorials

The Cochrane Library

i

Cochrane Library to zbiór baz danych, które  zawieraja wysokiej jakości informacje i niezależne dowody  badan medycznych, pomagające pracownikom służby zdrowia i badaczom medycznym w poszerzaniu wiedzy o opiece zdrowotnej i podejmowaniu decyzji medycznych. 
Zapewnia regularnie aktualizowane i syntetyzowane dowody w szerokim zakresie tematów opieki zdrowotnej w jednym wiarygodnym i łatwym do przeszukiwania źródle, w tym: 

 • Ponad 8000 przeglądów systematycznych Cochrane, plus tysiące dodatkowych przeglądów z Epistemonikos i McMaster Health Forum
 • 1,7 miliona badań w Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)
 • 2,000+ Cochrane Clinical Answers, zapewniające łatwe do wykorzystania wyniki badań, istotne dla pracowników służby zdrowia 
 • Powiązane treści, takie jak artykuły redakcyjne, podcasty, streszczenia w prostym języku oraz ponad 30 000 przetłumaczonych zasobów w 16 językach.

Dostęp do Cochrane Library zapewnia dostęp do najnowszych danych medycznych w momencie ich publikacji. Aby mieć pewność, że przeglądana jest najnowsza wersja naukowa, zalecamy wybranie Cochrane Library podczas uzyskiwania dostępu za pośrednictwem konta instytucjonalnego.

UptoDate

i

UpToDate jest elektronicznym systemem zapewniającym personelowi medycznemu dostęp do codziennie aktualizowanych informacji medycznych opartych na Evidence Based Medicine. 
Zawiera niemal 12.000 zagadnień medycznych, ponad 9.300 skategoryzowanych zaleceń i 35.000 elementów graficznych w 25 specjalnościach. 
Z tego względu UpToDate jest zarówno nieocenionym systemem wspierającym podejmowanie decyzji klinicznych przy łóżku pacjenta jak również cennym narzędziem edukacyjnym.
UpToDate jest tworzony przez globalna sieć składającą się wyłącznie z ponad 7100 ekspertów, którzy łączą wytyczne wynikające z najnowszych opublikowanych badań naukowych ze swoją wyjątkową wiedzą kliniczną. 
Tym samym gwarantują, że treści w UpToDate są godnymi zaufania i pomagają klinicystom w podjęciu najbardziej odpowiednich decyzji klinicznych, także, w przypadku gdy brak jest dowodów naukowych lub są one niejednoznaczne.

Web of Science

i

Platforma Web of Science obejmuje bazy danych produkowane przez firmę Clarivate Analytics, w tym m.in. indeksy cytowań:

 • Science Citation Index Expanded (1945-present),
 • Social Sciences Citation Index(1956-present),
 • Arts & Humanities Citation Index (1975-present),
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-present),
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-present)

Dzięki finansowaniu platformy w ramach licencji krajowej, mogę Państwo korzystać również  z wersji online Listy Impact Factor - Journal Citation Reports (JCR) od edycji 1997 oraz bazy Medline.

WUM.Publikacje

i
 • Baza WUM.Publikacje  indeksuje  dorobek  naukowy  pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Główny zasób stanowią prace opublikowane po 2006 roku, informacje o wcześniejszych publikacjach są uzupełniane sukcesywnie. Ogólnodostępna wersja www, pozwala na wyszukiwanie informacji o publikacjach pełnotekstowych, posiadających afiliację WUM. Pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mogą korzystać z zasobów WUM.Publikacje również z poziomu kont indywidualnych, które umożliwiają: przeglądanie listy własnych publikacji, tworzenie raportów, dodawanie nowych prac, potwierdzanie autorstwa.
 • Bibliografia Publikacji Pracowników WUM była tworzona w latch 1993 - 2011, w Oddziale Informacji Naukowej i Czasopism, jako kontynuacja drukowanej od 1945 r. Bibliografii Pracowników AM w Warszawie. Opisy bibliograficzne uwzględniają prace zarejestrowane w źródłach naukowych subskrybowanych przez bibliotekę.