Wypożyczenia

Zasady  wypożyczania zbiorów regulują zapisy Regulaminu udostępniania i świadczenia usług BG WUM

Realizacja wypożyczeń:
  • Wypożyczalnia samoobsługowa 
  • Wypożyczalnia z obsługą (zamawianie online)
  • Czytelnia (zamawianie online, rewers)


Podstawą złożenia zamówień online i wypożyczeń  jest aktywne konto użytkownika, co można sprawdzić logując się z poziomu multiwyszukiwarki PRIMO lub katalogu Aleph

UWAGA!

  • powiadomienia o terminie zwrotu lub jego przekroczeniu przesyłane są na pocztę elektroniczną w domenie wum.edu.pl, <<WIĘCEJ>> brak e-maila przypominającego, nie zwalnia  z obowiązku terminowego zwrotu książek i uiszczenia opłaty specjalnej za przetrzymanie materiałów bibliotecznych
  • w czasie backupu systemu (codziennie w godz. 22:15 – 00:15) katalog online jest niedostępny

 

Wrzutnia biblioteczna 24/7

Przy wejściu głównym do budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego umieszczona została wrzutnia, umożliwiająca samodzielny zwrot książek wypożyczonych z Biblioteki Głównej WUM

 
Zasady korzystania z wrzutni bibliotecznej

 

Kontakt:

tel. 22 116 60 04, e-mail: wypozyczalnia@wum.edu.pl

W celu uzyskania rozliczenia z Biblioteką, należy przesłać na adres kartaobiegowa.bg@wum.edu.pl, e-mail z danymi umożliwiającymi identyfikację konta użytkownika – imię, nazwisko, numer albumu.

Przypominamy o obowiązku korzystania z adresów e-mail w domenie wum- Zarządzenie nr 76/2021 Rektora WUM w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w WUM (Zał 8). Brak adresu w domenie wum, na koncie indywidualnym w systemie bibliotecznym, oznacza brak możliwości wysyłania do użytkownika powiadomień systemowych, w tym informacji dot. realizacji zamówień.