Polska Platforma Medyczna

PPM

Polska Platforma Medyczna

portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym to projekt zrealizowany przez Bibliotekę Główną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 POPC, poddziałanie 2.3.1, Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki. Projekt został przygotowany w kooperacji siedmiu bibliotek uczelni medycznych: Białystok, Gdańsk, Katowice, Lublin, Szczecin, Warszawa, Wrocław oraz przez Dział Zarządzania Wiedzą Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Według  oceny  ekspertów,  projekt  był  najlepszy  wśród  zgłoszonych  do  konkursu   prac;  liderem  został  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Całkowity koszt projektu wynosi 37 279 341,60 PLN –  w tym udział WUM –   5 331 071,36 PLN. Czas trwania –  1.11.2017 r. –  31.10.2020 r.

W ramach realizacji projektu powstała  wspólna, otwarta platforma, wspierająca zarządzanie wiedzą i potencjałem badawczym, udostępniająca dane obejmujące zakres zagadnień z obszaru medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Polska Platforma Medyczna (PPM) jest pionierskim rozwiązaniem, skupiającym w jednym miejscu, rozproszone dotychczas, informacje o: medycznych publikacjach naukowych, realizowanych badaniach, uzyskanych patentach, sprzęcie badawczym oraz profilach naukowców. 

Kluczową funkcją portalu jest – otwarty dostęp do publikacji; wiedza ma być ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników, ośrodków badawczych jak też przedsiębiorców, którzy chcieliby skomercjalizować wyniki badań naukowych. Dążenie do otwartego dostępu jest dziś szeroko rekomendowane przez Unię Europejską i zalecane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, przez co stało się priorytetem w działaniach jednostek naukowych. Uczelnie opracowują strategie otwartego dostępu do nauki, dlatego zachodzi konieczność tworzenia repozytoriów, w których byłyby gromadzone i udostępniane właśnie takie informacje. Dane zostały przygotowane zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Platforma jest otwarta na współpracę ze  wszystkimi ośrodkami, zainteresowanymi współuczestnictwem i posiadającymi odpowiednie możliwości techniczne. W chwili uruchomienia portalu, znalazło się w nim ok. 20 000 dokumentów badawczych pełnotekstowych (np. rozprawy doktorskie, monografie naukowe, publikacje czasopism naukowych), ponad 200 000 informacji na temat: dostępnej aparatury badawczej, prowadzonych badaniach, zdobytych patentach, nagrodach, wyróżnieniach, opisach publikacji. Powstało ok. 6 000 profili naukowców – z opracowanym dorobkiem naukowym, specjalizacjami, aktualnie prowadzonymi i zakończonymi badaniami, zdobytymi grantami, publikacjami oraz innymi osiągnięciami; ponadto dostępnych jest około 400  wyników badań, danych badawczych.

Więcej informacji na stronie projektu - http://projekt.ppm.edu.pl/


Prezentacja potencjału Polskiej Platformy Medycznej
Prezentacja PPM przygotowana dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu
Prezentacja PPM przygotowana dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
Film promocyjny - Polska Platforma Medyczna
Film promocyjny PPM dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu
Film promocyjny PPM dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
PPM WUM - krótki przewodnik
PPM WUM - użytkownik zalogowany

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa