Cennik usług

Rodzaj usługi

Cena brutto

Odbitka kserograficzna
czarno-biała, format A4   0,20 zł/str.
Wydruk Komputerowy
czarno-biały, format A4   0,26 zł/str.
Skanowanie
format  A-4 (PDF)   0,10 zł/str.
format  A-3 (PDF)   0,50 zł/str.
Nagranie na CD
    1,60 zł
Nagranie na DVD
    6,40 zł
Wypożyczenia międzybiblioteczne
system Subito kopia/ skan artykuł  bez licencji 53,00 zł
artykuł z licencją 46,00 zł + opłata licencyjna
Opłata licencyjna w zależności od wydawcy (od 3,5 Eu do 45 Eu)
Steiner 25,00 zł
Westburn 29,00 zł
Am. Chem.Soc.; American Institute of Physics; BWV Berlin 32,00 zł
CCC USA; Dt. Apotheker Verlag; Hirzel Verl.; Wiss. Verlagsgesell 36,00 zł
Am. Ass. Advanc. Science; BioScientifica; Borntraeger; Ed Ruprecht; Emerald; Hanser; Hogrefe; Hogrefe & Huber; Hogrefe Schweiz; IOP; Portland; Royal Society; Schweizerbart; Springer Verlag; Ulmer Verlag; Vandenhoeck; Österr. Akademie der Wiss 40,00zł
Elsevier; Nature; Oxford; Wiley 43,00zł
Klostermann; Mohr Siebeck; Thieme Verlag; Vogel Digital; Walter de Gruyter 54,00 zł
BMJ Publishing 72,00 zł
Kluwer 324,00 zł
Taylor and Francis (w zależności od czasopisma) 248,00 zł/489 zł
sprowadzenie książki w ramach systemu Subito 97,20 zł
system SDDE artykuł do 10 stron 4,00 zł ryczałt
każda następna strona 0,40 zł
skanowanie i przesyłanie artykułów w plikach PDF format A4 0,12 zł/str.
Kaucja za wypożyczenie
  książki wydanej do 2000 r. 100,00 zł
książki wydanej po 2001 r. 150,00 zł/1 wol. lub aktualna  wartość rynkowa
atlasu 200,00 zł/1 wol. lub aktualna  wartość rynkowa
broszury  50,00 zł /1 wol.
Opracowywanie zestawień tematycznych
  pracownicy WUM bezpłatnie
inni 21,00  zł /1 godz. pracy
Pozostałe opłaty
niezwrócenie materiałów bibliotecznych w terminie   1,00 zł    1 wol./dzień
niezwrócenie materiałów bibliotecznych wypożyczonych na weekend i na noc   50,00 zł /1 wol. + 1,00 zł 
1 wol./za każdy kolejny dzień roboczy
zniszczenie materiałów bibliotecznych   kwota uzależniona od stopnia zniszczenia, nie mniej niż 10,00 zł/1 wol.
odpracowanie stawka za 1 godz. pracy 17,00 zł