Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza, na żądanie użytkownika, z innych bibliotek krajowych i zagranicznych materiały biblioteczne niedostępne w zbiorach Biblioteki Głównej WUM oraz bibliotek warszawskich. Współpracuje z systemami:

  • Subito – internetowy serwis umożliwiający wypożyczanie książek, dostarczanie kopii artykułów z czasopism, rozdziałów z książek znajdujących się w zbiorach bibliotek niemieckich, austriackich i szwajcarskich
  • SDDE – system elektronicznego dostarczania  kopii dokumentów drukowanych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Z zamówionych materiałów oryginalnych (np. książek, prac doktorskich) można korzystać wyłącznie na miejscu w Czytelni. Artykuły z czasopism oraz fragmenty książek udostępniane są w formie kserokopii lub plików PDF przesyłanych na adres poczty elektronicznej w domenie wum.edu.pl. 

Wysokość opłat za sprowadzanie materiałów bibliotecznych określają poszczególne biblioteki.

Koszt usług Subito i SDDE – Cennik usług

Zamówienia należy przesyłać na adres:  wypmbibl@wum.edu.pl

Kontakt:

tel. 22 116 60 08
e-mail:  wypmbibl@wum.edu.pl