Konto do wpłat

 

Osoby zalegające z opłatami specjalnymi za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych proszone są o dokonanie wpłat na rachunek bankowy:
29 1160 2202 0000 0003 9097 3429
W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, numer albumu oraz formułę - Rozliczenie z BG WUM