ORCID

Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora WUM 228/2021 , pracownicy WUM są zobowiązani do uzyskania i posługiwania się międzynarodowym numerem ORCID.

ORCID to uniwersalny, międzynarodowy identyfikator umożliwiający jednoznaczną identyfikację naukowca i jego dorobku. Używanie identyfikatora przez pracownika naukowego usprawnia procesy związane z analizą bibliometryczną i dokumentowaniem dorobku naukowego. O uniwersalności identyfikatora świadczy coraz większa liczba naukowych baz danych i innych serwisów związanych z nauką, wykorzystujących ORCID do identyfikacji naukowców, np.: baza Scopus, Web of Science; serwisy wydawców, którzy wymagają identyfikatora w procesie zgłaszania publikacji do druku, czy tzw. bazy wiedzy – np. Polska Platforma Medyczna.

Instrukcje

Konsultacje

Biblioteka zapewnia konsultacje, w trakcie których można otrzymać pomoc dotyczącą uzyskania identyfikatora ORCID oraz integracji z bazą WUM.Publikacje.

Więcej:

ORCID – identyfikator, który każdy naukowiec powinien mieć

Kontakt:

tel. 22 116 60 07, 116 60 03, e-mail: oin@wum.edu.pl