Bibliometria

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej wykonują zestawienia bibliometryczne dorobku naukowego dla pracowników WUM oraz osób z innych ośrodków ubiegających się o stanowiska w WUM lub dla których WUM jest instytucją przeprowadzającą postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Kontakt:

tel. 22 116 60 03, 22 116 60 23, 22 116 60 07, e-mail: oin@wum.edu.pl

Punktacja Impact Factor

Punktacja MEiN / MNiSW