Nowe produkty w zasobach biblioteki

 

JoVE – czasopismo indeksowane w bazach Web of Science, PubMed, Scopus, publikujące wideoartykuły, dotyczące metod badawczych m.in. z zakresu medycyny, biologii, chemii, biotechnologii, bioinżynierii, psychologii. Wizualizacje video są przygotowane w laboratoriach renomowanych instytucji, takich jak Harvard University, University of Oxford, University of Tokyo, University of Cambridge. Każdy artykuł w JoVE tworzy film z nagranym przebiegiem eksperymentu a także z jego opisem w postaci tekstu, tworząc platformę zawierającą kilkanaście tysięcy nagrań, wizualizujących przeprowadzane eksperymenty, stosowane metody i ułatwiających powtarzalność doświadczeń. W ramach subskrypcji na rok 2024, nasi użytkownicy mogą korzystać z sekcji JoVE Research, w tym z modułu JoVE Encyclopedia of Experiments będącej źródłem prezentującym zaawansowane techniki laboratoryjne wraz z protokołami z obszaru biologii, onkologii i immunologii.

 


 

Kolekcja podręczników wydawnictwa Edra Urban & Partner. Dostępne tytuły można czytać w formatach PDF i epub. Po założeniu konta i zalogowaniu się, możliwe jest sporządzanie notatek oraz oznaczanie wybranych stron (zakładki).

 


Platforma Podstawowe procedury pielęgniarskie to projekt wydawnictwa Edra Urban &Partner, który powstał we współpracy z zespołem autorów z Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa WUM. Na platformie dostępnych jest 14 materiałów filmowych: Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk, Nabieranie leku, Pomiar glikemii, Podaż insuliny PEN-em, Podaż heparyny za pomocą ampułkostrzykawki, Iniekcja podskórna, Iniekcja domięśniowa, Kroplowy wlew dożylny, Pobranie krwi żylnej, Założenie kaniuli do żyły obwodowej, Założenie wkłucia podskórnego typu motylek, Założenie zgłębnika do żołądka, Cewnikowanie kobiety, Cewnikowanie mężczyzny. Zakres materiału dostosowany jest do aktualnych standardów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w ramach przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa.